Rechtsgebieden

 

vastgoed |  ondernemingsrecht |  arbeidsrecht |  bestuursrecht |  onteigeninghuurrecht


Specialismen: 

 

Vastgoed

- huurrecht,
- bouwrecht, 
- projectbegeleiding
- transacties
- erfpacht, burenrecht en VvE’s
- projectontwikkeling

De advocaat en juridische medewerkers van Van Koppen en Jager verlenen bijstand aan onder meer projectontwikkelaars, beleggers, bouwbedrijven (groot en klein), beheerders, architecten, en makelaars.
Van Koppen en Jager begeleidt transacties, verstrekt adviezen en procedeert daarnaast met grote regelmaat, zowel bij de gewone rechter als bij
de Raad van Arbitrage voor de Bouw.


Ondernemingsrecht

Als ondernemer kunt u al snel in aanraking komen met het ondernemingsrecht. Denk bijvoorbeeld aan zaken als handelsgeschillen,
aandeelhoudersgeschillen, openstaande facturen en aansprakelijkheidskwesties.

De advocaat en juridisch medewerkers van Van Koppen en Jager staan u bij in procedures, maar ook biedt ons kantoor hulp om geschillen te voorkomen, door op voorhand te adviseren over
(bijvoorbeeld) samenwerkingsverbanden, algemene voorwaarden, het bedingen van financiële zekerheden (zoals pand en hypotheek) etc.


Arbeidsrecht

De arbeidsrechtpraktijk is van nature zeer dynamisch. Problemen in een arbeidsrelatie zijn bovendien vaak ingrijpend en vragen om
een snelle en praktische oplossing.
Denk bijvoorbeeld aan:

- ontslagkwesties
- geschillen over concurrentie- en relatiebedingen
- afvloeiingsregelingen
- freelance- en oproepcontracten
- ziekte en re-integratie
- regels omtrent internetgebruik
- CAO-kwesties en reorganisaties

De advocaat en juridisch medewerkers van Van Koppen en Jager adviseren, begeleiden en procederen op alle terreinen van het arbeidsrecht, voor werkgevers, maar ook voor werknemers.


Bestuursrecht

Het bestuursrecht reguleert de verhouding tussen burgers/bedrijven en de overheid. Van Koppen & Jager is gespecialiseerd in de diverse facetten
van het bestuursrecht, waaronder:

- bestemmingsplannen
- omgevingsvergunningen
- handhaving
- planschade
- exploitatieovereenkomsten

Onteigening

Een specifieke vorm van het bestuursrecht betreft onteigening. Een gemeente, provincie, een waterschap of het Rijk wil uw grond misschien onteigenen
in verband met plannen die de overheid heeft gemaakt. Mr. R.A.M. Schram staat particulieren en bedrijven bij in onderhandelingen en procedures
tegen de overheid. Hierbij werkt ons kantoor veelal samen met een team van deskundige makelaars/taxateurs.

Van Koppen en Jager, mr. R.AM. Schram, voert verweer tegen onteigeningsbesluiten, procedeert over de hoogte van de schadeloosstelling en onderhandelt met
gemeenten en provincies. De kosten worden vrijwel altijd geheel verhaald op de overheid.


Huurrecht

Op het gebied van het huurrecht staat ons team zowel verhuurders als huurders bij met adviezen en het voeren van processen in geval van problemen.

De medewerkers van Van Koppen & Jager hebben deskundige kennis en ervaring op het gebied van het huurrecht, en de werkzaamheden bestaan onder meer uit:

- het incasseren van achterstallige huurtermijnen;
- het maken en beoordelen van huurcontracten voor bedrijfs- en woonruimte;
- het voeren van opzeggings-, ontruimings- en ontbindingsprocedures voor verhuurders;
- het voeren van verweer in deze procedures voor huurders;
- advisering en procederen inzake kwesties ter zake vaststelling huurprijs, indeplaatsstelling, onderhoudsgebreken etc.

Het huurrecht omvat verhuur en huur van:

· bedrijfsruimte (zgn. middenstandsbedrijfsruimte)
· overige bedrijfsruimte (bijvoorbeeld kantoren, bedrijfshallen)
· woonruimte

 

 

Rechtsgebiedenregister

Mr. R.A.M. Schram heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

-            algemene praktijk; burgerlijk recht

 Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

RECHTSGEBIEDEN

Van Koppen en Jager heeft zich in de loop der tijd toegelegd op een aantal specifieke rechtsgebieden, naast de algemene (civiele) rechtspraktijk:

Lees meer >>

ACTUALITEITEN

Van Koppen en Jager houdt voor u de actualiteiten bij. Wanneer er een belangrijke wetswijziging of een andere wetenswaardigheid gepubliceerd wordt, houden wij u op deze pagina op de hoogte.

Lees meer >>

CONTACT

Zonnewijzerstraat 3, 1951 MP Velsen-Noord

T: +31 (0)23 - 5326240

info@koppenjager.nl