Procesondersteuning

De advocaat en juridisch medewerkers van Van Koppen en Jager verlenen procesondersteuning aan advocaten buiten het arrondissement Haarlem.
Hoewel de wettelijk verplichte plaatselijke procesvertegenwoordiging al weer enige tijd geleden is vervallen,
wordt van deze dienst nog steeds veelvuldig gebruik gemaakt.

Onder andere betreft dit:

- termijnen bewaken
- zittingen waarnemen
- processtukken indienen
- overleg plegen met de rechtbank

Indien gewenst, neemt mr. R.A.M. Schram zittingen voor u waar bij de rechtbank Noord-Holland. Van deze procesondersteuning wordt
veelvuldig gebruik gemaakt in zaken waar geen of een eenvoudig verweer wordt verwacht. Immers, in dergelijke zaken is het doorgaans
niet (financieel) opportuun - en dus niet gewenst - dat een advocaat buiten het arrondissement Haarlem zelf naar Haarlem toekomt voor
een eenvoudige korte zitting. Mr. R.A.M. Schram kan dergelijke zittingen voor u kostenefficiënt bijwonen.


Faillissementsverzoeken

Mr. R.A.M. Schram verleent eveneens procesbijstand in faillissementsverzoeken

De afdeling Procesondersteuning is telefonisch bereikbaar iedere maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur.
Buiten kantoortijden kunt u in geval van spoed contact opnemen met mr. Rob Schram op telefoonnummer 06-41246987.
 

Waarneming: indien mr. R.A.M. Schram zijn praktijk niet kan uitoefenen wegens langdurige afwezigheid, zal zijn praktijk worden waargenomen door mr. B. Vaandrager, te (1013 MM) Amsterdam, IJdok 29;tel: 0203053686. In voorkomend geval kunt u daarover contact opnemen met de medewerkers van ons kantoor.

RECHTSGEBIEDEN

Van Koppen en Jager heeft zich in de loop der tijd toegelegd op een aantal specifieke rechtsgebieden, naast de algemene (civiele) rechtspraktijk:

Lees meer >>

ACTUALITEITEN

Van Koppen en Jager houdt voor u de actualiteiten bij. Wanneer er een belangrijke wetswijziging of een andere wetenswaardigheid gepubliceerd wordt, houden wij u op deze pagina op de hoogte.

Lees meer >>

CONTACT

Zonnewijzerstraat 3, 1951 MP Velsen-Noord

T: +31 (0)23 - 5326240

info@koppenjager.nl